This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Llenyddiaeth

Mae gan DAN 24/7 fynediad at sawl taflen y gellir eu hanfon allan, am ddim, i unrhyw un syn byw yng Nghymru.
Oherwydd y niferoedd ac amrywiaeth o daflenni sydd ar gael, dim ond detholiad sydd wediu rhestru. Gellir archebur taflenni rhain ar lein, hyd at uchafswm o dair am ddim.
Os nad ydych yn gweld y daflen rydych ei hangen, cysylltwch r llinell gymorth a siaradwch gyda chynghorydd.
Nodwch: Dim ond i alwyr gyda chyfeiriad post yng Nghymru byddwn yn anfon llenyddiaeth.

Ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddo Llinell Gymorth

Dewiswch hyd at 3 taflen:

Alcohol and depression
Alcohol and Drugs - What Parents Need to Know
Alcohol and the brain
Amphetamines
Anabolic Steroids
Benzodiazepines
Cannabis
Cannabis and Mental Health
Club drugs - rcpsych
Cocaine and Crack Cocaine
Discarded needles and syringes - advice to the public from Drug Litter Line
For Carers...alcohol,drugs and addiction
Hep C info- Understanding Hepatitis C and staying safe
Heroin
Information for young people - Cannabis & Mental Health
Ketamine
Legal Highs - the lowdown
LSD
Magic Mushrooms
MDMA (Ecstacy)
Mephedrone and Naphyrone
NALOXONE Saves Lives
Nitrates (Poppers)
Not a smoker? Smoking Cannabis with Tobacco.
Overdose - what to do in an emergency
Overdose Awareness for people who use heroin
Prescription Drugs
Solvents
Think When You Drink Unit Calculator (Dan24/7 Wheel)
Thinking about your drinking

Eich Manylion

Eich Enw:
Rhowch eich enw llawn, gan gynnwys teitl (e.e. Mr, Mrs, Miss) 
Eich Cyfeiriad:
Rhowch eich cyfeiriad llawn 
Tref/Dinas:
Cd Post:
Rhowch eich cd post yn llawn 
 
www.onsis.co.uk