This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyfuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Does dim oi le mewn dysgu am gyffuriau

Bydd ein A i Y o gyffuriau yn dangos i chi sut mae cyffuriaun edrych, y risgiau ou cymryd ar enwau slang sydd arnynt ynghyd gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau au cyflenwi.

Os na fyddwch chin dod o hyd ir hyn rydych chin chwilio amdano gallwch chi bob amser ffonio llinell gymorth DAN 24/7 ar 0808 808 2234 a siarad yn gyfrinachol chynghorydd.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

0-9
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

 

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilior gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
Lisdexamfetamine Capsules

Gwybodaeth am Gyffuriau

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyffur penodol gallwch weld gwybodaeth trwy glicio ar ei enw yn y rhestr isod.

2-DPMP2CE
AlcoholAmphetamines
BenzodiazepinesBenzofuran Compounds
BZPCaffeine
CannabisCathinone
CocaineCodeine
Crystal MethCyclizine
DiconalDihydrocodeine
DMTEcstasy
EphedrineFentanyl
GabapentinGHB
HeroinKetamine
KhatLisdexamfetamine
LSDMagic Mushrooms
MephedroneMethadone
MethoxetamineMorphine
MSJNaloxone
NaltrexoneNBOMe Compounds
New Psychoactive SubstancesNicotine
Nitrous OxideNRG1
OpiumPalfium
PCPPethedine
PhenazepamPMA
PoppersSolvents
SteroidsSuboxone
TemazepamTemgesic
Tramadol

Os na allwch weld enwr cyffur y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, efallai ei fod yn derm slang neu enw cyffredin arall ar y cyffur felly rhowch gynnig ar ddefnyddio ein mynegai o dermau, ymadroddion ac enwau cyffuriau yng nghanol y dudalen hon.

Termau, Ymadroddion ac Enwau 'B'

Maer rhestr hon yn cynnwys termau cyffuriau cyffredin, enwau slang ac enwau gwyddonol syn cychwyn 'B'. Cliciwch ar eitem i weld mwy o wybodaeth.

BZP - Drug Information
Baccy - Nicotine
Bad-Trip
Bag
Baghead
Barrel
Base
Base - Cocaine
Bash
Batman - LSD
Beans - Temazepam
Beer - Alcohol
Benzene - Solvents
Benzo's - Benzodiazepines
Benzo's - MSJ
Benzodiazepines - Drug Information
Benzofuran Compounds - Drug Information
Benzofury - Benzofuran Compounds
Benzoylmethyl Ecgonine - Cocaine
Bevvy - Alcohol
Bhang - Cannabis
Bifters - Nicotine
Big O - Opium
Big T - Temazepam
Billy - Amphetamines
Billy Whizz - Amphetamines
Black - Cannabis
Black - Opium
Black Mamba - New Psychoactive Substances
Blackout - Temazepam
Blag
Blotters - LSD
Blow - Cannabis
Blue Nitro - GHB
Blues - MSJ
Bob (Hope) - Cannabis
Bolt - Mephedrone
Bom-25 - NBOMe Compounds
Bong
Bonsai - Phenazepam
Bonsai Supersleep - Phenazepam
Booze - Alcohol
Bottleneck
Bounce - New Psychoactive Substances
Brainwash - Temazepam
Brandy - Alcohol
Brown - Heroin
Bubble - Mephedrone
Bud - Gabapentin
Bud Lite - Gabapentin
Buprenorphine Hydrochloride - Temgesic
Burgers - Ecstasy
Bush - Cannabis
Businessmans Lunch - DMT
Bust
Butyl Nitrite - Poppers
Buzz

Gallwch weld mynegai llawn termau cyffuriau yma.

Mwy o wybodaeth am gyffuriau

Isod mae cysylltau thudalennau syn cynnwys mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau cyffuriau a sut meant yn gweithio yn y corff.

lleihau Niwed

Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Sut Mae Cyffuriaun Gweithio?

Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd?

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Sut mae cyffuriaun cael eu cymryd?

Maer dulliau a ddefnyddir i gael cyffuriau i mewn ir corff yn amrywio gan ddibynnu ar y cyffur a ddefnyddir ai ffurf. Isod mae taflenni ffeithiau syn manylur risgiau syn gysylltiedig r 4 prif ddull.

Snwffian

Pigiad

Amlyncu

Ysmygu

Os oes gennych chi gwestiwn am ddefnyddio cyffuriau neu alcohol nad oes ateb iddo ar ein gwefan gallwch chi ffonio DAN 24/7 yn gyfrinachol ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg a gofyn i gynghorydd am help.

www.onsis.co.uk