This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyfuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Does dim o’i le mewn dysgu am gyffuriau

Bydd ein A i Y o gyffuriau yn dangos i chi sut mae cyffuriau’n edrych, y risgiau o’u cymryd a’r enwau ‘slang’ sydd arnynt ynghyd â gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a’u cyflenwi.

Os na fyddwch chi’n dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano gallwch chi bob amser ffonio llinell gymorth DAN 24/7 ar 0808 808 2234 a siarad yn gyfrinachol â chynghorydd.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

0-9
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

 

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilio’r gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
Cyclizine Tablets

Gwybodaeth am Gyffuriau

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyffur penodol gallwch weld gwybodaeth trwy glicio ar ei enw yn y rhestr isod.

2-DPMP2CE
AlcoholAmphetamines
BenzodiazepinesBenzofuran Compounds
BZPCaffeine
CannabisCathinone
CocaineCodeine
Crystal MethCyclizine
DiconalDihydrocodeine
DMTEcstasy
EphedrineFentanyl
GabapentinGHB
HeroinKetamine
KhatLisdexamfetamine
LSDMagic Mushrooms
MephedroneMethadone
MethoxetamineMorphine
MSJNaloxone
NaltrexoneNBOMe Compounds
New Psychoactive SubstancesNicotine
NRG1Opium
PalfiumPCP
PethedinePhenazepam
PMAPoppers
SolventsSteroids
SuboxoneTemazepam
TemgesicTramadol
Zopiclone

Os na allwch weld enw’r cyffur y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, efallai ei fod yn derm ‘slang’ neu enw cyffredin arall ar y cyffur felly rhowch gynnig ar ddefnyddio ein mynegai o dermau, ymadroddion ac enwau cyffuriau yng nghanol y dudalen hon.

Termau, Ymadroddion ac Enwau '0-9'

Mae’r rhestr hon yn cynnwys termau cyffuriau cyffredin, enwau ‘slang’ ac enwau gwyddonol sy’n cychwyn â '0-9'. Cliciwch ar eitem i weld mwy o wybodaeth.

2-DPMP - Drug Information
25I - NBOMe Compounds
25I-NBOMe - NBOMe Compounds
25I-NBOMe - N-Bomb - NBOMe Compounds
2C-I-NBOMe - NBOMe Compounds
2CB - 2CE
2CE - Drug Information
2CI - 2CE
2CT - 2CE
2CT-7 - 2CE
4-MMC - Mephedrone
5-APB - Benzofuran Compounds
5-APDB - Benzofuran Compounds
5-EAPB - Benzofuran Compounds
5-MAPB - Benzofuran Compounds
6-APB - Benzofuran Compounds
6-APDB - Benzofuran Compounds
6-MAPB - Benzofuran Compounds
6-MAPDB - Benzofuran Compounds
7-Up - 2CE
7th Heaven - 2CE

Gallwch weld mynegai llawn termau cyffuriau yma.

Mwy o wybodaeth am gyffuriau

Isod mae cysylltau â thudalennau sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau cyffuriau a sut meant yn gweithio yn y corff.

lleihau Niwed

Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Sut Mae Cyffuriau’n Gweithio?

Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd?

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Sut mae cyffuriau’n cael eu cymryd?

Mae’r dulliau a ddefnyddir i gael cyffuriau i mewn i’r corff yn amrywio gan ddibynnu ar y cyffur a ddefnyddir a’i ffurf. Isod mae taflenni ffeithiau sy’n manylu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r 4 prif ddull.

Snwffian

Pigiad

Amlyncu

Ysmygu

Os oes gennych chi gwestiwn am ddefnyddio cyffuriau neu alcohol nad oes ateb iddo ar ein gwefan gallwch chi ffonio DAN 24/7 yn gyfrinachol ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg a gofyn i gynghorydd am help.

www.onsis.co.uk