This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Polisi Hygyrchedd DAN 24/7

Mae DAN 24/7 wedi ymrwymo i wneud gwybodaeth ar gael ar y we i unrhyw un yng Nghymru waeth pa borwyr gwe syn cael eu defnyddio neu nodweddion corfforol y defnyddwyr. Byddwn nin cyflawnir ymrwymiad hwn trwy roir amser ar adnoddau syn ofynnol i sicrhau bod pob defnyddiwr yn gallu cyrchur gwasanaethau rydym nin darparu. Byddwn nin mynd ir afael ag anghenion pobl ag anableddau yn y gwaith bydd DAN 24/7 yn ymgymryd ag ef bob amser.

Polisi Preifatrwydd DAN 24/7

Anhysbysrwydd Defnyddwyr a Gwybodaeth Bersonol ar DAN 24/7: Mae ffeiliau log yn cael eu cadw au dadansoddi o bob cais am ddata ar wefan DAN 24/7. Bydd dadansoddiadau cyfanredol or ffeiliau log hyn yn cael eu cadw i fonitro defnydd or wefan. Bydd gwybodaeth pob ffeil log syn cael ei chasglu gan DAN 24/7 yn cael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd unrhyw fynediad at ffeiliau log crai yn cael ei roi i unrhyw drydydd parti.

Ymwadiad / Dibynadwyedd Gwybodaeth

Bydd DAN 24/7 yn ceisio ei orau i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd gwybodaeth ar wefannau DAN 24/7 yn unol r polisau a ddiffiniwyd ar gyfer DAN 24/7. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu bod y wybodaeth ar DAN 24/7, neu wefannau cysylltiedig, neu wefannau dolenni atynt, yn gywir, cyflawn a chyfredol ar unrhyw amser penodol. Efallai y bydd gwybodaeth a gyflwynir ar DAN 24/7 neu wefannau cysylltiedig yn cael ei newid ar unrhyw adeg. Bwriad yr adnoddau sydd ar gael ar DAN 24/7 yw cynorthwyo defnyddwyr yng Nghymru wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau syn gysylltiedig ag iechyd ac maent er gwybodaeth yn unig. Ni fwriadwyd bod unrhyw beth ar y wefan hon yn gyngor i chi. Dylai cyngor penodol gael ei geisio mewn sefyllfaoedd penodol gan weithiwr iechyd chymwysterau priodol. Mae nifer o bolisau a chanllawiau yn llywodraethu cynnwys ar DAN 24/7.

Dolenni i Wefannau Allanol gan gynnwys Gwefannau Asiantaethau Cyffuriau ac Alcohol

Nid yw darpariaeth dolen i Wefan arall ar wefan DAN 24/7 yn golygu bod unrhyw awdurdodiad i gyrchu gwybodaeth a ddelir yn y lleoliad hwnnw. Mae dolenni i wefannaun cael eu darparu at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd yr adnoddau sydd iw canfod ar wefannau or fath. Maer cynnwys ar deunydd sydd ar gael ar wefannau cysylltiedig hollol y tu allan in rheolaeth ac felly ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw iawndal syn deillio o gyrchu neu fethu chyrchur gwefannau hyn. Nid yw presenoldeb dolen ar wefan DAN 24/7 yn golygu bod cefnogaeth yn cael ei fynegi nai awgrymu. Efallai y bydd cynnwys gwefan gysylltiedig yn newid heb fod yn gwybod i ni ac o ganlyniad, efallai y bydd dolennin torri neun terfynu ar dudalennau nad oedd yn dargedau gwreiddiol dolen. Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am breifatrwydd gwybodaeth bersonol ar gyfer gwefannau cysylltiedig, oherwydd bod y rhain tu hwnt in rheolaeth.